16:25 24/02/2009

VC5 trả cổ tức 14% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 27/3, VC5 sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 14%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.400 đồng

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VC5 kể từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VC5 kể từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 6/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (VC5-HASTC).

Theo đó, ngày 27/3/2009, VC5 sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 14%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.400 đồng.

Bên cạnh đó, VC5 thông báo dự kiến đầu tháng 4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại tầng 5, trụ sở VIMECO, đường Phạm Hùng, Cầu  Giấy, Hà Nội, nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và bàn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 - tầng 2 toà nhà VIMECO, lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VC5 ngày 5/3, 6/3 và 9/3/2009.