10:32 17/04/2014

VCBS báo lãi quý 1 tăng 315% so với cùng kỳ

Hà Anh

VCBS cho biết, tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 51 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 40 tỷ, tăng 315% so với cùng kỳ

Tính đến ngày 31/1/2014, tổng tài sản của VCBS đạt 2.404,3 tỷ đồng - tăng 534,7 tỷ so với cuối năm 2013.<br>
Tính đến ngày 31/1/2014, tổng tài sản của VCBS đạt 2.404,3 tỷ đồng - tăng 534,7 tỷ so với cuối năm 2013.<br>
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Vietcombank (VCBS) công bố báo cáo tài chính quý 1/2014.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 109,4 tỷ, tăng 185,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư góp vốn đạt 64,9 tỷ, tăng 257% so với cùng kỳ và doanh thu môi giới cũng tăng mạnh đạt gần 30 tỷ đồng; doanh thu khác tăng 188,5% đạt 13,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp trong quý 1 đạt 79,98 tỷ đồng, tăng 293,65% so với cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp là trên 29 tỷ đồng, tăng 101% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 39,97 tỷ đồng, tăng 315% so với cùng kỳ.

VCBS cho biết, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 40 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước là do thị trường chứng khoán có nhiều thuận lợi, tính thanh khoản cao nên doanh thu từ hoạt động môi giới đạt 30 tỷ đồng và hoạt động tự doanh cổ phiếu đạt 49 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/1/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của VCBS tăng 346 tỷ đồng so với hồi cuối năm lên 1.173 tỷ; các khoản phải thu tăng mạnh đến 80,3% chủ yếu do khoản phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán tăng từ 236 tỷ hồi đầu năm lên 499,2 tỷ vào cuối quý 1/2014; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 40 tỷ lên 204,2 tỷ đồng vào cuối quý 1/2014.

Được biết, tính đến cuối quý 1/2014, VCBS đứng thứ 3 với 6,37% thị phần trong Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên HOSE.

Trong thông báo vừa phát đi, VCBS chính thức áp dụng mức lãi suất mới từ 17/4 dành cho ứng trước 0,0360%/ngày, tương đương 12,96%/năm (cơ sở năm 360 ngày) và margin 0,0350%/ngày, tương đương 12,60%/năm (cơ sở năm 360 ngày).