14:06 03/12/2018

VCBS được Trung tâm Lưu ký chứng khoán vinh danh

Thu Hà

Ngày 23/11/2018 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, VSD đã tổ chức "Hội nghị thành viên và lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2018"

Đại diện VCBS, ông Lê Việt Hà (thứ 2 từ trái sang) - Phó giám đốc Công ty, nhận kỷ niệm chương vinh danh "VCBS là thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở năm 2018" do VSD trao tặng."
Đại diện VCBS, ông Lê Việt Hà (thứ 2 từ trái sang) - Phó giám đốc Công ty, nhận kỷ niệm chương vinh danh "VCBS là thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở năm 2018" do VSD trao tặng."

Ngày 23/11/2018 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức "Hội nghị thành viên và lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2018".

Hội nghị có sự tham gia của ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các vụ chức năng của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện Lãnh đạo Sở giao dịch chứng khoán cùng các đại biểu đại diện cho các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại là thành viên của VSD và đại diện lãnh đạo các tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD. Về phía VSD có ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Dương Văn Thanh - Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan.

Hội nghị thường niên được VSD tổ chức kể từ năm 2006. Đây là kênh kết nối, gặp gỡ, trao đổi, thảo luận giữa VSD, các thành viên và cơ quan quản lý nhằm phát huy hiệu quả các công tác nghiệp vụ mà thành viên và VSD cùng quan tâm, đồng thời đề xuất những giải pháp, sáng kiến để góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, minh bạch và theo đúng thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Cũng tại Hội nghị, VSD đã tổ chức vinh danh Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS) là "Thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2018" và "Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở năm 2018".