15:27 06/12/2017

VCBS là thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán tiền, chứng khoán

P.V

VSD đã vinh danh "VCBS là thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán tiền, chứng khoán năm 2017"

Đại diện VCBS, ông Lê Việt Hà (thứ 3 từ trái sang) - Phó giám đốc Công ty, nhận kỷ niệm chương do VSD trao tặng.
Đại diện VCBS, ông Lê Việt Hà (thứ 3 từ trái sang) - Phó giám đốc Công ty, nhận kỷ niệm chương do VSD trao tặng.

Ngày 24/11/2017, tại Đà Lạt, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị thành viên và lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2017.

Hội nghị thành viên thường niên của VSD là kênh kết nối, gặp gỡ, trao đổi, thảo luận hiệu quả về những vấn đề nghiệp vụ mà thành viên và VSD cùng quan tâm, đề xuất những giải pháp, sáng kiến để góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, minh bạch và theo đúng thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Tại Hội nghị thành viên lần này, VSD đã tổ chức buổi lễ vinh danh "VCBS là thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán tiền, chứng khoán năm 2017".

Cũng trong quý 4/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức lễ vinh danh "VCBS là công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu năm 2017".