15:36 20/07/2015

VCBS lý giải nguyên nhân lợi nhuận quý 2 tăng 174%

Hà Anh

VCBS báo lãi quý 2/2015 tăng 174% so với cùng kỳ đạt hơn 35 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2015 lãi 40,7 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/6/2015, tổng tài sản của VCBS tăng 1.169 tỷ đồng lên 3.340 tỷ đồng so với hồi đầu năm.<br>
Tính đến ngày 30/6/2015, tổng tài sản của VCBS tăng 1.169 tỷ đồng lên 3.340 tỷ đồng so với hồi đầu năm.<br>
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) công bố báo cáo tài chính quý 2/2015.

Theo đó, doanh thu quý 2/2015 đạt 134,68 tỷ đồng, tăng 209,72% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 16,35 tỷ, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn đạt 19,4 tỷ, doanh thu phát hành bảo lãnh chứng khoán tăng mạnh lên hơn 68 tỷ đồng...lũy kế 6 tháng đạt 183,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý 2, chi phí hoạt động kinh doanh tăng 107% so với cùng kỳ từ 29,85 tỷ lên hơn 62 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là 29,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2015 tăng 174% so với cùng kỳ từ 12,8 tỷ lên hơn 35 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2015 đạt 40,7 tỷ đồng.

Theo VCBS, lợi nhuận sau thuế quý 2 của công ty tăng 174% so với cùng kỳ là do doanh thu từ hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tăng đột biến so với năm trước.

Trước đó, ngày 6/7, HNX đã công bố top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu và tín phiếu lớn nhất trên HNX trong quý 2/2015.

Theo đó, VCBS là một trong top 4 công ty chứng khoán hàng đầu có thị phần môi giới trái phiếu và tín phiếu tại HNX, với thị phần đóng góp từ 5 -10% thị phần giao dịch của toàn thị trường.