16:44 09/11/2012

VCBS thay Tổng giám đốc

Hà Anh

VCBS bổ nhiệm ông Vũ Quang Đông giữ chức vụ Quyền giám đốc VCBS kể từ ngày 9/11/2012

Hội đồng thành viên VCBS đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc VCBS đối với ông Ngô Quang Trung kể từ ngày 9/11/2012.

Ngày 8/11/2012, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương (VCB) đã ra nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đối với ông Ngô Quang Trung theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời bổ nhiệm ông Vũ Quang Đông - Phó giám đốc VCBS giữ chức danh thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên VCBS thay ông Ngô Quang Trung.  Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 9/11/2012.

Cũng trong ngày 8/11, Hội đồng thành viên VCBS đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc VCBS đối với ông Ngô Quang Trung kể từ ngày 9/11/2012 và bổ nhiệm ông Vũ Quang Đông giữ chức vụ Quyền giám đốc VCBS kể từ ngày 9/11/2012.

Ông Vũ Quang Đông là tiến sỹ kinh tế tài chính trường Đại học Georgetown, Hoa Kỳ. Ông Đông công tác tại VCB từ năm 2002, đến tháng 4/2012, ông Đông được VCB điều chuyển sang làm Phó giám đốc VCBS.

Tính đến hết quý 3/2012, doanh thu của VCBS đạt 140 tỷ đồng (tăng 40% so với cùng kỳ năm 2011), lợi nhuận trước thuế đạt 55 tỷ đồng (tăng 347% so với cùng kỳ năm 2011).