14:44 22/03/2013

VCF “ém” tin hợp nhất hệ thống phân phối với Masan Consumer

Hà Anh

HOSE yêu cầu VCF tuân thủ quy định công bố thông tin và có văn bản giải trình về chậm công bố trên

Diễn biến giá cổ phiếu VCF trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VCF trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (mã BHS-HOSE) bị nhắc nhở vì chậm công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Cụ thể, theo HOSE, qua việc rà soát báo cáo tài chính quản trị năm 2012 của VCF, HOSE nhận thấy trong năm 2012, VCF đã ban hành nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 và chủ trương hợp nhất hai hệ thống phân phối của Masan Consumer và Vinacafé Biên Hòa thành một để sử dụng chung, ban hành từ 19/1/2012.

HOSE cho biết đây là thông tin phải công bố trong vòng 24h, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, HOSE vẫn chưa nhận được thông tin này. Do đó, HOSE yêu cầu VCF tuân thủ quy định công bố thông tin và có văn bản giải trình về chậm công bố trên.

Hiện, Masan Consumer đang nắm giữ 14.140.911 cổ phiếu, chiếm 53,2% vốn điều lệ VCF.