16:20 30/08/2013

VCG định thoái 51% vốn tại Vinaconex Xuân Mai

Hà Anh

Giao dịch được thực hiện ngoài biên độ giá của HNX, thông qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của VSD

Diễn biến giá cổ phiếu XMC trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu XMC trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã VCG-HNX) thông báo giao dịch cổ phiếu XMC của Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (mã XMC-HNX).

Theo đó, VCG đăng ký bán toàn bộ 10,2 triệu cổ phiếu XMC, tương đương 51% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/8 đến 30/9 với mục đích thực hiện chủ trương thoái vốn tại một số công ty thành viên của Tổng công ty.

Giao dịch được thực hiện ngoài biên độ giá của HNX, thông qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của VSD.

Theo báo cáo tài chính bán niên hợp nhất đã soát xét, doanh thu của XMC đạt hơn 409 tỷ đồng, lỗ sau thuế là 22,4 tỷ đồng, EPS là -703 đồng.

Bên kiểm toán cũng lưu ý là trong 6 tháng đầu năm công ty phát sinh khoản lỗ 22,42 tỷ đồng (lỗ lũy kế 17,28 tỷ đồng) và công nộ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn 142,47 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2013 là 217,15 tỷ đồng) là do ba thành viên của công ty hoạt động kém hiệu quả là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 45, Công ty Cổ phần Bê tông Vinaconex Phan Vũ và Công ty Cổ phần Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng.