20:25 23/08/2012

VCG lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại VC3, VC6 và Vinaconex VCN

Hà Anh

Nếu giao dịch thành công với giá như theo dự kiến, VCG sẽ thu về 186,4 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu VCG trong tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu VCG trong tháng qua - Nguồn: HNX.
Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã VCG-HNX) vừa có thông báo quyết định của Hội đồng Quản trị Vinaconex về phương thức thoái vốn tại 3 công ty.

Theo đó, tại Công ty Cổ phần xây dựng số 3 (mã VC3-HNX), VCG dự kiến sẽ chuyển nhượng toàn bộ 4,08 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 26.541 đồng/cổ phần, bằng giá trị sổ sách VC3 tại thời điểm 30/6.

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức chào giá cạnh tranh công khai. Hình thức là thỏa thuận trên sàn hoặc một hình thức khác được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tại Công ty Cổ phần Vinaconex - VCN (Vinaconex-VCN), VCG dự kiến chuyển nhượng hết 1,45 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 16.000 đồng/cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.

Tại Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (Vinaconex 6), VCG dự kiến sẽ chuyển nhượng hết 4,08 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 13.456 đồng/cổ phần, bằng giá trị sổ sách của VC6 tại thời điểm 30/6.

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Cụ thể, VCG có văn bản chào bán gửi 11 công ty chứng khoán và chào bán cho cán bộ công nhân viên Vinaconex VCN, cổ đông lớn, các công ty con của VCG.

Nếu giao dịch thành công với giá như theo dự kiến, VCG sẽ thu về 186,4 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/8, giá cổ phiếu VCG đóng cửa ở mức 8.700 đồng.