10:55 11/11/2008

VCG trả cổ tức 9% bằng tiền mặt và phát hành thêm cổ phiếu

N.Anh

Ngày 30/12, VCG sẽ chi trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 9%/cổ phần

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) của VCG đạt 1.006 đồng trong 9 tháng - Ảnh: Việt Tuấn.
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) của VCG đạt 1.006 đồng trong 9 tháng - Ảnh: Việt Tuấn.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 20/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HASTC).

Theo đó, ngày 30/12/2008, VCG sẽ chi trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 9%/cổ phần - 1 cổ phần nhận được 900 đồng.

Bên cạnh đó, VCG sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện: 3,2953:1 (cổ đông sở hữu 3,2953 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị). Giá phát hành là 20.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm từ ngày 8/12/2008 đến ngày 8/01/2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức, chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức, chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại trụ sở chính Tổng công ty Vinaconex.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VCG vào các ngày 19/11, 20/11 và 21/11/2008.