07:34 08/08/2013

VCM, DBT, TMC, SLS, COM trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

VCM, SDC, DBT, TMC, SLS, COM, PGD chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
VCM, SDC, DBT, TMC, SLS, COM, PGD chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 20/8/2013, Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (mã VCM-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/8/2013.

* Ngày 28/8/2013, Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà (mã SDC-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2011 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/8/2013.

* Ngày 26/8/2013, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/8/2013.

* Ngày 6/9/2013, Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/8/2013.

* Ngày 4/9/2013, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (mã SLS-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 3/2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/8/2013.

* Ngày 30/8/2013, Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu (mã COM-HOSE) trả cổ tức đợt 3/2012 bằng tiền mặt: 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 300 đồng); trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 700 đồng). Tổng cộng 2 đợt là: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/8/2013.

* Ngày 30/8/2013, Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dDầu khí Việt Nam (mã PGD-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2013.