17:00 26/03/2013

VCR “khất” trả cổ tức năm 2010 sang năm 2014

Hà Anh

Đây là lần thứ 2 VCR lùi ngày trả cổ tức do công ty đang dùng vốn để đầu tư thực hiện dự án nên chưa thu xếp được tiền

Diễn biến giá cổ phiếu VCR trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VCR trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (mã VCR-HNX) vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2010 bằng tiền.

Theo đó, thời gian thanh toán cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) sẽ được điều chỉnh lùi lại hơn 1 năm, từ ngày 29/3/2013 sang ngày 31/3/2014. Nguyên nhân là do công ty dùng vốn để tập trung đầu tư thực hiện dự án nên chưa thu xếp được nguồn tiền trả cổ tức.

Trước đó, VCR đã thông báo lùi ngày trả cổ tức từ 29/6/2012 sang 29/3/2013 cũng với lý do như trên.

Được biết, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã đưa cổ phiếu của VCR vào diện bị cảnh báo từ ngày 22/3/2013 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kiểm toán năm 2012 của VCR âm 40,859 tỷ đồng sau khi xem xét các ý kiến của kiểm toán. HNX sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu VCR ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.