15:04 23/05/2013

VCS, HDG, PVX, KAC thay đổi nhân sự chủ chốt

Hà Anh

VCS, HDG, KAC, VRC, PVX, LCS và API vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự

Diễn biến giá cổ phiếu VCS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VCS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố nhiều doanh nghiệp niêm yết thay đổi nhân sự chủ chốt.

* Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (mã VCS-HNX) thông báo ông Ngô Mạnh Quân thôi giữ chức Phó tổng giám đốc công ty và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Chương giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 22/5/2013.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG-HOSE) thông báo ông Phan Văn Chính và bà Trần Thu Hoài thôi giữ chức Phó tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 20/5/2013.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (mã KAC-HOSE) công bố ông Nguyễn Thành Khương từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát. Việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 22/5 và sẽ được duyệt chính thức tại đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

* Công ty Cổ phần Xây lắp và địa ốc Vũng Tàu (mã VRC-HOSE) công bố ông Lưu Ngọc Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, kể từ ngày 21/5/2013.

* Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX) thông báo tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Quốc Hoàn giữ chức Phó tổng giám đốc Tổng công ty; ông Phạm Tiến Đạt thôi giữ chức Kế toán trưởng; ông Lưu Đức Hoàng phụ trách Ban Tài chính kế toán - kiểm toán.

* Công ty Cổ phần Licogi 16.6 (mã LCS-HNX) thông báo ông Bùi Dương Hùng từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị để tập trung điều hành hoạt động của công ty.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (mã API-HNX) thông báo ông Trần Việt Hùng  thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, tạm thời bổ nhiệm ông Trần Vũ Phương giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị, thay ông Trần Việt Hùng, kể từ ngày 17/5/2013.