15:13 11/06/2008

VCS sẽ phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu

N.Anh

VCS sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành dự kiến 250 tỷ đồng, trong đó có 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ phần Đá ốp lát Cao cấp Vinaconex (VCS) vừa thông báo phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành dự kiến 250 tỷ đồng, trong đó có 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 3 năm, lãi suất không quá 10,5%/năm và trả lãi hàng năm. Giá chuyển đổi là 50.000 đồng/cổ phiếu hoặc chiết khấu 15% của giá bình quân gia quyền theo khối lượng của 15 ngày giao dịch trước ngày nhà đầu tư ký hợp đồng đặt mua nhưng không vượt quá 55.000 đồng/cp.

Được biết, mục đích của đợt phát hành này là nhằm mục đích huy động vốn cho các dự án đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và tái cơ cấu tài chính như góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Vico (51 tỷ đồng), bổ sung vốn thực hiện dự án mở rộng nhà máy trên vị trí đất hiện tại của công ty (49 tỷ đồng).