11:49 16/11/2008

VCS tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền mặt

Hà Anh

Ngày 19/12, VCS sẽ tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phần

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 27/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt của Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (VCS-HASTC).

Theo đó, ngày 19/12/2008, VCS sẽ tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 2.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế hoạch Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex – Khu công nghiệp Bắc Phú Cát, Thạch Thất, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VCS vào các ngày 26/11, 27/11 và 28/11/2008.