01:52 14/02/2009

VDB bảo lãnh doanh nghiệp vay vốn tại OceanBank

Hoàng Vũ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tại Ngân hàng Đại Dương sẽ được Ngân hàng Phát triển Việt Nam bảo lãnh

Giao dịch tại OceanBank.
Giao dịch tại OceanBank.
Doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) sẽ được Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) bảo lãnh.

Đây là nội dung thỏa thuận hợp tác giữa OceanBank với VDB, vừa được ký kết chiều 13/2, tại Hà Nội.

Cụ thể, trong khuôn khổ hợp tác trên, OceanBank sẽ cấp tín dụng cho các doanh nghiệp được VDB bảo lãnh thông qua chương trình tín dụng có tên “Điểm tựa vàng”.

Chương trình này là một sản phẩm tín dụng riêng, nhằm hỗ trợ cho các khách hàng doanh nghiệp có các dự án, phương án kinh doanh khả thi nhưng chưa đủ điều kiện về bảo đảm tiền vay theo quy định hiện hành.

Đối tượng của chương trình là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các thành phần kinh tế (kể cả hợp tác xã) có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng và sử dụng tối đa 500 lao động, có dự án/phương án kinh doanh quy mô tối thiểu 100 triệu đồng; dự án/phương án kinh doanh không thuộc các lĩnh vực tư vấn, kinh doanh bất động sản, kinh doanh chứng khoán, dịch vụ (trừ dịch vụ vận tải hàng hóa, giáo dục đào tạo và y tế).

Ngoài ra, các doanh nghiệp được vay vốn và được bảo lãnh trong chương trình này phải đảm bảo không có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế khác.

Bà Nguyễn Mai Hương, Trưởng ban Hỗ trợ và Bảo lãnh tín dụng (OceanBank), cho biết, quá trình khảo sát của ngân hàng trước khi xây dựng sản phẩm trên cho thấy có tới 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ là khách hàng không đảm bảo được điều kiện tài sản đảm bảo khoản vay. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều trường hợp không tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng.

Theo đó, bà Hương nhận định, với sự bảo lãnh của VBD, trong thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được nguồn vốn và khắc phục được khó khăn trong hoạt động hiện nay.

Với những doanh nghiệp thuộc đối tượng của chương trình trên, ngoài OceanBank thẩm định hồ sơ, VBD cũng sẽ thẩm định để xem xét cấp bảo lãnh vay vốn.

Ngoài sự hỗ trợ trên, doanh nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ lãi suất kích cầu nếu đáp ứng được các điều kiện trong Quyết định 131 của Thủ tướng Chính phủ.