09:53 26/02/2009

VDB ký kết hợp tác cấp và bảo lãnh tín dụng với nhiều ngân hàng

Nguyễn Hoài

Ngày 25/2, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác cấp và bảo lãnh tín dụng với nhiều ngân hàng thương mại

Vietcombank là một trong nhiều ngân hàng mà VDB đã ký kết thỏa thuận hợp tác cấp và bảo lãnh tín dụng - Ảnh: Lê Tâm.
Vietcombank là một trong nhiều ngân hàng mà VDB đã ký kết thỏa thuận hợp tác cấp và bảo lãnh tín dụng - Ảnh: Lê Tâm.
Ngày 25/2/2009, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ký kết thỏa thuận hợp tác cấp và bảo lãnh tín dụng với nhiều ngân hàng thương mại Vietcombank, SHB, TienphongBank và Maritime Bank.

Trước đó, VDB cũng đã ký những thỏa thuận tương tự với ngân hàng VP Bank và ABBank.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ giới thiệu cho nhau khách hàng có nhu cầu vay vốn, bảo lãnh để vay vốn và cam kết ưu tiên các điều kiện thuận lợi về thời gian, thủ tục trong quá trình thực hiện đối với các đối tượng đủ điều kiện cấp bảo lãnh vay vốn.

Song song với việc ký kết trên, nhiều ngân hàng đã lồng ghép thực hiện Quyết định 131/CP của Chính phủ và Thông tư 02 của Ngân hàng nhà nước, đẩy mạnh hỗ trợ lãi suất, giúp doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn giá rẻ từ ngân hàng, nhằm ngăn ngừa suy giảm kinh tế.