08:17 10/10/2013

VDC “nhảy” vào điện toán đám mây

Thủy Diệu

VDC vừa “bắt tay” với Công ty Sao Bắc Đẩu cung cấp dịch vụ trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Lễ ra mắt cung cấp dịch vụ Cloud VNN trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây (Cloud).</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Lễ ra mắt cung cấp dịch vụ Cloud VNN trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây (Cloud).</span>
Ngày 9/10, Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) đã “bắt tay” với Công ty Sao Bắc Đẩu cung cấp dịch vụ Cloud VNN trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây (cloud).

VDC cho biết, Cloud VNN là một trong những dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây giúp người dùng thiết lập hạ tầng máy chủ ảo hiệu năng cao với quy mô từ một nhóm máy chủ cloud riêng lẻ đến một hệ thống trung tâm dữ liệu ảo với hàng ngàn máy chủ cloud. Khách hàng sử dụng Cloud VNN được cung cấp khả năng truy cập từ xa an toàn để giám sát và quản trị hệ thống.

Ông Trần Việt Hưng, Phó giám đốc VDC cho biết, các dịch vụ công nghệ trên nền tảng điện toán đám mây sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Tại các nước phát triển, dịch vụ về điện toán đám mây đã phổ biến.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, hai năm gần đây cũng đã chứng kiến sự bắt nhịp với điện toán đám mây khi mà các tiện ích của nó đem lại cho doanh nghiệp là rất lớn như hoạt động hiệu quả, thông minh, tiết kiệm chi phí.