10:15 22/10/2013

VDC "nhảy" vào lĩnh vực hóa đơn điện tử

Thủy Diệu

Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC, thuộc VNPT) vừa chính thức đưa dịch vụ hóa đơn điện tử vào hoạt động

Lễ công bố dịch vụ hóa đơn điện tử của công ty VDC, ngày 21/10/2013.
Lễ công bố dịch vụ hóa đơn điện tử của công ty VDC, ngày 21/10/2013.
Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC, thuộc VNPT) vừa chính thức đưa dịch vụ hóa đơn điện tử vào hoạt động.

Ông Nghiêm Phú Hoàn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết, việc VDC cung cấp hóa đơn điện tử nhằm cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp để tiết kiệm chi phí, chủ động phát hành, quản lý hóa đơn, rút ngắn thời gian phát hành hóa đơn và thu cước.

Sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp sẽ thuận tiện hơn trong việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh, kê khai và nộp thuế.

Thông tin trên hoá đơn điện tử được chuyển thẳng vào hệ thống kế toán và hệ thống thanh toán của doanh nghiệp mua bán hàng hoá, dịch vụ; quá trình thanh toán nhanh hơn do việc lập, gửi và nhận hoá đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử.

Các hình thức dịch vụ hoá đơn điện tử mà VDC cung cấp gồm theo gói dịch vụ (khách hàng đăng ký sử dụng theo số lượng hoá đơn theo nhu cầu; việc phát hành, quản lý thực hiện trên hệ thống dịch vụ của VDC); cung cấp theo mô hình giải pháp (VDC tư vấn, chuyển giao giải pháp và thực hiện cài đặt, tích hợp hệ thống hoá đơn điện tử vào hệ thống quản lý của doanh nghiệp, doanh nghiệp chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng cần thiết)...