14:50 11/06/2008

VDL, DCC mua lại cổ phiếu quỹ

N. Ánh

VDL dự kiến sẽ mua tối đa 120.000 cổ phiếu theo phương thức báo giá hoặc thỏa thuận làm cổ phiếu quỹ

Theo Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL-HASTC) thông báo về việc mua lại cổ phiếu của mình làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, công ty sẽ ủy quyền cho Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam mua lại tối đa là 120.000 cổ phiếu theo phương thức báo giá hoặc thỏa thuận. Nguồn vốn để thực hiện là lợi nhuận để lại và quỹ đầu tư phát triển.

Cùng ngày, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cũng nhận được công văn của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (mã DCC-HOSE) về việc mua lại cổ phiếu quỹ.

Theo đó, công ty sẽ mua 200.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, nâng tổng số cổ phiếu sau khi giao dịch lên 400.000 cổ phiếu.

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18/06/2008 đến ngày 18/09/2008.