14:00 19/11/2008

VDL trả cổ tức 10% bằng tiền mặt

Ánh Tuyết

Ngày 30/12, VDL sẽ thanh toán cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1.000 đồng/cổ phần

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 1/12/2008 làthời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt của Côngty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL-HASTC).

Theo đó, ngày 30/12/2008, VDL sẽ thanh toán cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt vớitỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1.000 đồng/cổ phần.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhậncổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

 

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làmthủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng, số272B Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt.
 

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VDL vào những ngày28/11, 1/12 và 2/12/2008.