08:33 11/10/2011

VDS bác bỏ thông tin vi phạm tỷ lệ an toàn tài chính

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa có bất kỳ văn bản nào cảnh báo hoặc khuyến cáo VDS về việc vi phạm các chỉ tiêu an toàn tài chính

Diễn biến giá cổ phiếu VDS trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu VDS trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HNX) công bố thông cáo làm rõ thông tin về việc VDS thuộc nhóm 12 Công ty chứng khoán vi phạm tỷ lệ an toàn tài chính.

Liên quan đến vụ việc trên, VDS cho biết công ty này không vi phạm các tỷ lệ về an toàn tài chính theo Thông tư 226/2010/TT-BTC: Từ khi Thông tư 226/2010/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2011 đến nay, tỷ lệ an toàn tài chính của VDS báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước luôn cao hơn mức 150%. Do vậy, VDS không thuộc các trường hợp bị kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt theo quy định của Thông tư 226.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa có bất kỳ văn bản nào cảnh báo hoặc khuyến cáo VDS về việc vi phạm các chỉ tiêu an toàn tài chính.
 
Ngoài ra, VDS đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện giao dịch ký quỹ từ ngày 30/9/2011. Do đó, không thể nói rằng VDS chưa đáp ứng hoặc vi phạm tỷ lệ an toàn tài chính.
 
VDS cho biết, trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, công ty chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và đặc biệt là các quy định liên quan đến an toàn tài chính và kiểm soát rủi ro.

Hiện nay, công ty đã và đang tiếp tục tái cơ cấu danh mục tài sản và hoàn thiện chất lượng dịch vụ nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty diễn ra an toàn, phát huy hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và đáp ứng các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.