08:38 16/03/2011

VDS dự kiến tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng trong năm 2011

Hà Anh

Hội đồng Quản trị VDS thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch năm 2011... trình Đại hội thông qua ngày 19/3 tới

Năm 2010, tổng doanh thu của VDS đạt 198,624 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,94 tỷ đồng.
Năm 2010, tổng doanh thu của VDS đạt 198,624 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,94 tỷ đồng.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HNX) thông qua kết quảk inh doanh năm 2010, kế hoạch năm 2011 và một số nội dung khác trình Đại hội thông qua ngày 19/3 tới.

Năm 2010, tổng doanh thu của công ty đạt 198,624 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,94 tỷ đồng.

Thị phần môi giới của Rồng Việt tính trên toàn thị trường năm 2010 đạt 1,52%, tăng 0,17% so với năm 2009. Trong đó, tại HSX, thị phần môi giới của VDSC là 1,76%, tại HNX là 1,1%. Năm 2010, VDSC phát triển thêm hơn 21.600 tài khoản, đạt tổng số tài khoản tính đến hết năm 2010 đạt 47.225 tài khoản, đứng thứ 6 trong nhóm các công ty chứng khoán có số lượng tài khoản lớn nhất.

Hoạt động tự doanh năm 2010 của VDSC đạt 49,3 tỷ đồng, tổng danh mục đầu tư đến cuối năm đạt 371 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2010, vốn chủ sở hữu của VDS đạt 389,67 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 1.082 tỷ đồng, bằng 1,2 lần so với năm 2009 (926 tỷ đồng);

VDS dự báo VN-Index trong năm 2011 sẽ dao động trong khoảng 420-580 điểm, giá trị giao dịch bình quân ước đạt 2.500 - 2.800 tỷ đồng/phiên.

Năm 2011, Rồng Việt sẽ không chủ trương phát triển thêm mạng lưới mà tập trung củng cố cho có hiệu quả đối với các chi nhánh đã thành lập trong năm 2010; không có chủ trương tiếp tục phát triển số lượng tài khoản mà tập trung khai thác các khách hàng hiện có, mục tiêu phấn đấu đạt 2% thị phần toàn thị trường để lọt vào top 10 công ty dẫn đầu thị trường về môi giới.

Công ty đặt kế hoạch cho năm 2011 với tổng doanh thu đạt 237 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2010, lợi nhuận trước thuế đạt 52,7 tỷ đồng, tăng 95,7% so với thực hiện 2010, lợi nhuận năm 2011 đạt 40 tỷ đồng, tăng 91% so với thực hiện năm 2011.

Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2010 là 2,08 tỷ đồng, toàn bộ lợi nhuận năm 2010 sẽ được bù đắp vào khoản lỗ lũy kế đến 31/12/2009. Năm 2011, công ty dự kiến trả cổ tức 10%.

Năm 2011, VNDS dự kiến chào bán gần 17,49 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng (vốn điều lệ hiện tại là gần 350 tỷ đồng) theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chào bán sẽ được lựa chọn sao cho phù hợp với diễn biến thị trường trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và công ty.

Ngày 19/3, Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại Khách sạn Continental, số 132 - 134 Đồng Khởi, quận 1, Tp.HCM.