11:42 15/07/2010

VDS phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 6%

Hà Anh

VDS sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 6%, tương đương 50:3

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 21/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HNX).

Theo đó, VDS sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền: 6% (tương đương 50:3, cổ đông sở hữu 50 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới).

Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tải khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Tầng 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragon,141 Nguyễn Du, quận 1, Tp.HCM.