14:18 21/12/2007

Vệ tinh Việt Nam được mua bảo hiểm

Bảo Việt Việt Nam và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho vệ tinh Vinasat-1

Loại hình bảo hiểm của dự án Vinasat-1 là bảo hiểm phóng vệ tinh và 12 tháng vệ tinh trên quỹ đạo - Ảnh minh họa.
Loại hình bảo hiểm của dự án Vinasat-1 là bảo hiểm phóng vệ tinh và 12 tháng vệ tinh trên quỹ đạo - Ảnh minh họa.
Bảo Việt Việt Nam và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm vệ tinh cho dự án phóng vệ tinh viễn thông Việt Nam (Vinasat-1) của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm phóng vệ tinh, gói thầu số 4, lớn thứ 2 về giá trị trong tổng số 8 gói thầu liên quan đến dự án Vinasat-1 - dự án có giá trị đầu tư lên tới hàng trăm triệu USD - đã được ba bên ký kết ngày 20/12, tại Hà Nội.

Theo nội dung được ký kết giữa Bảo Việt và PTI với VNPT, loại hình bảo hiểm của dự án Vinasat-1 là bảo hiểm phóng vệ tinh và 12 tháng vệ tinh trên quỹ đạo. Phạm vi bảo hiểm là những tổn thất hoặc hư hại xảy ra cho vệ tinh viễn thông Vinasat-1 trong quá trình phóng vệ tinh và thời gian vệ tinh ở trên quỹ đạo dẫn đến việc vệ tinh bị mất hoặc bị giảm sút thời gian sống hoặc giảm năng lực cung cấp dịch vụ viễn thông.

Ngoài ra, hợp đồng bảo hiểm còn quy định những dịch vụ bổ sung khác như đào tạo, hỗ trợ quản lý rủi ro mà các công ty bảo hiểm cung cấp cho VNPT.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, các công ty bảo hiểm sẽ phối hợp chặt chẽ với VNPT trong việc theo dõi và cập nhật tình hình bảo hiểm, thực hiện công tác quản lý rủi ro, tổ chức các chương trình đào tạo, trao đổi thông tin và kiến thức bảo hiểm có liên quan để đảm bảo thành công cho tổng thể toàn dự án.