08:04 09/12/2010

VE9: Chuyển nhượng tài sản trị giá 143 tỷ đồng

Hà Vy

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện Vneco 9 (mã VE9-HNX) thông qua việc chuyển nhượng tài sản của Công ty

Một trong những công trình đang thi công của VE9.
Một trong những công trình đang thi công của VE9.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện Vneco 9 (mã VE9-HNX) thông qua việc chuyển nhượng tài sản của Công ty.

Theo đó, công ty thực hiện chuyển nhượng tài sản của công ty theo Nghị quyết số 32/2010/NQ-VNECO 9 ngày 28/4/2010 của Đại hội đồng cổ đông gồm Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liến đất của công ty tại số 6 Hùng Vương, số 7/4A Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà với giá là 143 tỷ đồng trước thuế.

Mọi thủ tục liên quan đến chuyển nhượng tài sản hoàn tất trong tháng 12/2010.
 
Đồng thời, Hội đồng Quản trị phê duyệt việc chuyển trụ sở công ty từ số 6 Hùng Vương vào số 22-24 đường 52, phường Tân Tạo, Bình Tân, Tp.HCM và sửa đổi nội dung tại khoản 3; Điều 2; Điều lệ Công ty.

Trước đó, VE9 thông báo 9/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 13/12 là thời hạn đăng ký cuối cùng dự kiến để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở làm việc của công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 12/2010.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 13,16 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 33,54 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 248 triệu đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 1,48 tỷ đồng.