15:44 17/11/2012

VF1 và VF4 bán hết cổ phần XMC

Hà Anh

VF1 và VF4 chuyển hết 2,74 triệu quyền sở hữu cổ phiếu XMC cho 4 nhà đầu tư cá nhân

Diễn biến giá cổ phiếu XMC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu XMC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 2,74 triệu cổ phiếu XMC (Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai) từ nhóm các quỹ đầu tư do Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) quản lý sang các nhà đầu tư cá nhân.

Cụ thể, Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) chuyển 2,01 triệu cổ phiếu XMC sang 3 nhà đầu tư: Đỗ Thị Huệ (111.000 cổ phiếu), Nguyễn Đức Ứng (950.000 cổ phiếu), Nguyễn Bảo Ngọc (950.000 cổ phiếu).

Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VF4) chuyển hơn 725 nghìn cổ phiếu XMC sang nhà đầu tư Nguyễn Tố Như.

Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu là ngày 15/11.

Được biết, doanh thu hợp nhất quý 3 của XMC đạt 322 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 786 tỷ đồng. Mức lỗ sau thuế là 7,33 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2012 lỗ 35,4 tỷ đồng.