17:09 11/05/2010

VFG phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng tiền

Huyền Thương

Ngày 20/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức đợt 3/2009 của VFG

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo, 18/5/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 20/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức đợt 3/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phẩn Khử trùng Việt Nam (mã VFG).

Theo đó, VFG sẽ phát hành 1.624.729 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu thưởng). Ngày giao dịch dự kiến là 16/7/2010.

Đồng thời, ngày 10/6, VFG sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (800 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm trả cổ tức: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng tiền tại nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phẩn Khử trùng Việt Nam, 29 Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp.HCM từ  ngày 11/6-16/7/2010.
 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VFG vào những ngày 19,20 và 21/5/2010.