16:24 30/11/2009

VFMVF1 và VFMVF4 trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

HOSE vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của VFMVF1 và VFMVF4

Biểu đồ diễn biến giá chứng chỉ quỹ từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá chứng chỉ quỹ từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của VFMVF1 và VFMVF4.

8/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 10/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của VFMVF1 và VFMVF4.

Theo đó, ngày 30/12/2009, VFMVF1 sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 12%/ mệnh giá - 1.200 đồng/chứng chỉ quỹ.

Địa điểm và thủ tục chi trả: Đối với chứng khoán đã lưu ký, nhà đầu tư làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, sau ngày đăng ký cuối cùng, nhà đầu tư liên hệ với Công ty Quản lý Quỹ đầu tư (VFM) để được xác nhận sở hữu chứng chỉ quỹ VFMVF1 và cung cấp số tài khoản để VFM và ngân hàng giám sát làm thủ tục chuyển tiền cổ tức.

Trong khi đó, ngày 30/12/2009, VFMVF4 sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 10%/ mệnh giá - 1.000 đồng/chứng chỉ quỹ.

Bên cạnh đó, từ ngày 5/1/2010 – 20/1/2010, VFMVF4 sẽ lấy ý kiến nhà đầu tư của VF4 bằng văn bản liên quan đến vấn đề tăng vốn điều lệ quỹ. Ngày VFM tổng hợp ý kiến nhà đầu tư là 22/1/2010.

Địa điểm và thủ tục chi trả: Đối với chứng khoán đã lưu ký, nhà đầu tư làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, sau ngày đăng ký cuối cùng, nhà đầu tư liên hệ với Công ty Quản lý Quỹ đầu tư để được xác nhận sở hữu chứng chỉ quỹ VFMVF4 và cung cấp số tài khoản để VFM và ngân hàng giám sát làm thủ tục chuyển tiền cổ tức.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VFMVF1 và VFMVF4 vào những ngày 9, 10 và 11/12/2009.