11:08 20/11/2009

VGP, GHA và DZM công bố kết quả kinh doanh 10 tháng

N.Anh

VGP, GHA và DZM vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2009

VGP, GHA và DZM công bố kết quả kinh doanh tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2009.

* Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (mã VGP-HNX) công bố lợi nhuận 10 tháng năm 2009 đạt 23,101 tỷ đồng - bằng 128,3% kế họach cả năm.
      
* Công ty Cổ phần Hapaco Hải Âu (mã GHA-HNX) công bố doanh thu tháng 10/2009 đạt 7,62 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng năm 2009 đạt 70,24 tỷ đồng - bằng 82,64% kế hoạch năm. Lợi nhuận tháng 10 đạt 520,12 triệu đồng; lũy kế 10 tháng năm 2009 đạt 8,01 tỷ đồng - bằng 106,81%. GHA ước doanh thu tháng 11/2009 đạt 8 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (mã DZM-HNX) công bố tính tới ngày 30/10/2009, tổng doanh thu của DZM đạt 124,2 tỷ đồng - bằng 44% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 12,5 tỷ đồng - bằng 40,8% kế hoạch năm.

Theo DZM, việc tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng chưa thực hiện được là do thủ tục xem xét của nhà đầu tư tiềm năng kéo dài hơn dự kiến dẫn đến việc phát hành tăng vốn tới nay chưa thực hiện được, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 của công ty được xây dựng trên sở sở phát hành tăng vốn thành công do đó đã dẫn tới việc tăng chi phí, chậm đưa nhà máy vào hoạt động và sức cạnh tranh của sản phẩm máy phát điện giảm. Bên cạnh đó, Ban giám đốc công ty chưa có giải pháp đối phó tốt với rủi ro không tăng vốn được.

Trong 2 tháng cuối năm, công ty ưu tiên nguồn lực đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ máy phát điện, dự kiến đạt tổng doanh thu là 245 tỷ đồng và thu nhập trước thuế đạt 22 tỷ đồng, đồng thời công ty tiếp tục duy trì việc chào bán cổ phiếu và đầu tư xây dựng, nhưng điều chỉnh lùi thời hạn hoàn thành việc tăng vốn và hoàn thành nhà máy điện sang đầu năm 2010.