17:11 06/06/2010

VGP thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1

Huyền Thương

VSD vừa thông báo ngày 22/6/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của VGP

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa thông báo ngày 22/6/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cảng rau quả (mã VGP-HNX).

Theo đó, VGP sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ động hiện hữu với tỷ lệ 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu thưởng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng tại nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Cảng rau quả, số 1 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, Tp.HCM.