16:05 15/10/2008

VGP trả cổ tức 10% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 14/11/2008, VGP sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, ngày 30/10/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức đợt 1/2008 của Công ty Cổ phần Cảng rau quả (mã VGP).

Theo đó, ngày 14/11/2008, VGP sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10% - 1.000 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm và thủ tục chi trả: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính công ty - số 1 Nguyễn Văn Qùy, phường Phú Thuận, quận 7, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VGP vào các ngày 29-31/10/2008.