10:34 04/12/2008

VGP trả cổ tức 8% bằng tiền mặt

Hà Anh

VGP sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 8%/mệnh giá - 800 đồng/cổ phần

Ngày 30/12/2008, VGP sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phần - Biểu đồ giá cổ phiếu VGP - Nguồn ảnh: VNDS.
Ngày 30/12/2008, VGP sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phần - Biểu đồ giá cổ phiếu VGP - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 16/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Cảng rau quả (VGP-HOSE).

Trong khi đó, ngày 30/12/2008, VGP sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần Cảng rau quả - số 1 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, Tp. HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VGP vào những ngày 15/12, 16/12 và 17/12/2008.