08:35 20/10/2011

VGP và SAF báo lãi 9 tháng

Hà Anh

Quý 3, VGP lãi 6,5 tỷ, lũy kế đạt 17,6 tỷ đồng. Trong khi đó SAF báo lãi trước và sau thuế đạt 16,6 và 14 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu VGP trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu VGP trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Cảng Rau quả (mã VGP-HNX) và Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (SAF) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Công ty Cổ phần Cảng Rau quả (mã VGP-HNX) thông báo doanh thu quý 3 đạt 106,8 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 7,2 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 8,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 8,7 tỷ và 6,5 tỷ đồng, EPS đạt 814 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của VGP đạt 225 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 23,5 tỷ và 17,6 tỷ đồng, EPS đạt 2.193 đồng.

VGP cho biết, lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2011 tăng 28,6% so với 9 tháng đầu năm 2010 (13,7 tỷ đồng) là do công ty lựa chọn loại hàng phù hợp với điều kiện khai thác, kết hợp việc nhập khẩu hàng và tận dụng khai thác mặt bằng kho bãi nên sản lượng hàng hoá xuất nhập qua cảng tăng hơn cùng kỳ năm trước, doanh thu tăng nên lợi nhuận thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 13,4% (+13,4%).

Đồng thời, công ty tận dụng nguồn vốn trong thời gian chờ các cơ quan duyệt thực hiện các dự án, Công ty kinh doanh về tài chính đạt được lợi nhuận tương đối cao. Vì vậy lợi nhuận tài chính kỳ này so với cùng kỳ năm trước tăng là 41,9% (+41,9%).

Mặt khác, năm trước có phát sinh khoản tiền thu về bồi thường tàu đụng bến phao nên thu nhập khác tăng, vì vậy lợi nhuận khác kỳ này giảm so với cùng kỳ năm trước là 8,9% (-8,9%).

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 240.000 tấn; Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 8.160.000 USD; Tổng doanh thu đạt 189 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 21 tỷ đồng, cổ tức 15% trở lên.

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (SAF) thông báo trong quý 3, doanh thu của SAF đạt 110,3 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 16 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 4,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt gần 5 tỷ đồng và 4,2 tỷ đồng, EPS đạt 1.401 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của SAF đạt 375,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 16,6 tỷ đồng và 14 tỷ đồng, EPS đạt 4.652 đồng.

SAF cho biết, lợi nhuận sau thuế trong quý 3 này tăng 22% so với cùng kỳ năm trước (3,4 tỷ đồng) là do sản lượng bán ra năm 2011 là 1.822 tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ (1.762 tấn); doanh thu đạt 110 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ (95,4 tỷ đồng) là do lợi nhuận thương nghiệp và các hoạt động khác của công ty trong quý 3 tăng 14% so với cùng kỳ.

Mặt khác, công ty đã dự trữ nguồn nguyên liệu ổn định trong suốt chu kỳ sản xuất; đặc biệt vòng quay vốn nhanh, hiệu quả, kịp thời nên không ty không phải vay lãi ngân hàng.

Tính đến ngày 30/9, SAF có 36,7 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho, tăng 6 tỷ đồng so với số dư đầu kỳ (30,6 tỷ đồng).

Năm 2011, SAF thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu đạt 420 tỷ đồng; sản lượng bán ra đạt 8.000 tấn; lợi nhuận đạt 18 tỷ đồng; cổ tức 20%.