12:01 25/03/2009

VHB và HPS trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của VHB và HPS

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu HPS kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu HPS kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của VHB và HPS.

* Ngày 10/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và thanh toán cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hoà (VBH-HASTC).

Theo đó, ngày 4/5/2009, VBH sẽ thanh toán cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 3%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 300 đồng.

VBH cũng thông báo, ngày 25/4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hoà - 204 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Trung tâm lưu ký  tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VBH vào các ngày 9, 10 và 13/4/2009.

* 7/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức năm 2008 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát (HPS-HASTC).

Cụ thể, 9/6/2009, HPS sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 10,51%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.051 đồng.

Công ty cũng dự kiến cuối tháng 4/2009 sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát – 185 Lê Trọng Tấn, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Trung tâm lưu ký  tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HPS vào các ngày 3, 7 và 8/4/2009.