13:33 26/08/2011

VHC lãi hơn 217 tỷ đồng, hoàn thành 87% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011.

VHC dự kiến kim ngạch xuất khẩu đạt 145 triệu USD trong năm 2011.
VHC dự kiến kim ngạch xuất khẩu đạt 145 triệu USD trong năm 2011.
Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, riêng quý 2/2011, doanh thu thuần của VHC đạt 923,696 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 201,08 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt 39,48 tỷ đồng; chi phí tài chính là 33,72 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay là gần 18 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 152 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 127,28 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 122,153 tỷ đồng; EPS đạt 2.658 đồng.

Lũy kế doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của VHC đạt 1.859,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 217,14 tỷ đồng và hoàn thành 87% kế hoạch lợi nhuận năm, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 205 tỷ đồng, EPS đạt 4.461 đồng.

Trong khi, cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần của VHC trong quý 2/2010 đạt 793,2 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2010 đạt 1.467,16 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 66,24 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2010 đạt 108,5 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 2.994 đồng, riêng EPS quý 2/2010 chỉ đạt 1.774 đồng.

VHC cho biết, doanh thu thuần quý 2/2011 của VHC đạt 923,696 tỷ đồng tăng 16,44% so với cùng kỳ năm 2010 (793,267 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong quý 2 đạt 122,153 tỷ đồng, tăng 87,39% so với cùng kỳ (65,187 tỷ đồng) chủ yếu là do trong quý 2/2011 lợi nhuận đem lại chủ yếu từ công ty mẹ, công ty chủ yếu sản xuất nguồn nguyên liệu tự nuôi - giá thành nuôi tốt thấp hơn thị trường và góp phần làm tăng lợi nhuận trong kỳ.

Được biết, Hội đồng Quản trị VHC công bố về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Lương thực Vĩnh Hoàn 2 tại xã Bình Thạnh Trung, Đồng Tháp với số vốn góp là 49,3 tỷ đồng tương ứng 98,60% trên tổng vốn của Công ty TNHH Lương thực Vĩnh Hoàn 2 và cử bà Trương Thị Lê Khanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty là người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Vĩnh Hoàn 2.

Công ty này có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, hoạt động trên lĩnh vực xay xát thóc lúa, đánh bóng gạo, mua bán xuất khẩu gạo, phân bón, mua bán nông sản nguyên liệu và sơ chế…

Năm 2011, Công ty thông qua kế hoạch với doanh thu từ chế biến thủy sản đạt 3.000 tỷ đồng; doanh thu từ nhà máy thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1 đạt 1.200 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 290 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng; chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền tối thiểu 25%.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 145 triệu USD và dự kiến đầu tư nhà máy gạo công suất 100.000 tấn/năm với tổng kinh phí dự kiến là 90 tỷ đồng.