11:37 04/12/2009

VHC, NAV và KHA trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối để trả cổ tức của VHC, NAV và KHA

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu VHC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu VHC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối để trả cổ tức của VHC, NAV và KHA.

* 9/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 11/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE).

Theo đó, ngày 29/12/2009, VHC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 15%/mệnh giá - 1.500 đồng/cổ phần.

Địa điểm chi trả cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn - quốc lộ 30, phường 11, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hoặc văn phòng chi nhánh Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại Tp.HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VHC  vào những ngày 10, 11 và 14/12/2009.

* 10/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 30/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2009 của Công ty Cổ phần Nam Việt (mã NAV-HOSE).

Theo đó, ngày 30/12/2009, NAV sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 12% /mệnh giá - 1.200 đồng /cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nam Việt, 18 F Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, quận 9, Tp.HCM.

* 10/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 14/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HOSE).

Theo đó, ngày 11/1/2010, KHA sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 7% trên mệnh giá - tương đương 700 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thanh toán cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký, nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội - 360C Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NAV và KHA vào những ngày 11, 14 và 15/12/2009.