10:37 20/11/2008

VHC, TJC công bố tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

N.Anh

VHC, TJC công bố tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 12% và 20%/mệnh giá

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TJC kể từ tháng 6/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TJC kể từ tháng 6/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 4/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC-HOSE) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC-HASTC).

Theo đó, ngày 26/12/2008, VHC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 12%/ mệnh giá - 1.200 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn - quốc lộ 30, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Trong khi đó, ngày 24/12/2008, TJC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 20% - 1 cổ phần được nhận 2.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại – số 1 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VHC và TJC vào các ngày 3/12, 4/12 và 5/12/2008.