07:38 29/03/2013

VHG đặt mục tiêu "bám trụ" lại HOSE

Hà Anh

VHG chỉ đặt mục tiêu có lãi trong năm 2013 để giữ cổ phiếu giao dịch trên HOSE và sớm thoát khỏi tình trạng bị cảnh báo từ quý 3

Diễn biến giá cổ phiếu VHG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VHG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất Việt Hàn (mã VHG-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Theo đó, về định hướng hoạt động năm 2013, Hội đồng Quản trị VHG sẽ tập trung sản xuất công nghiệp và trồng cao su, đồng thời nâng cao năng lực phục vụ sản xuất và đầu tư cho dự án trong điểm này trên cơ sở thanh lý nhà máy cáp đồng, chuyển nhượng dự án D'evelyn Tower, dự án công nghiệp dịch vụ An Lưu và dự án hợp tác liên kết với Handic, Hascico.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2013, Hội đồng Quản trị VHG đặt mục tiêu doanh thu đạt 300 tỷ đồng, tăng 78,5% so với năm 2012. VHG chỉ đặt kế hoạch có lãi để giữ cổ phiếu giao dịch trên HOSE và sớm thoát khỏi tình trạng bị cảnh báo/kiểm soát từ quý 3/2013.

Được biết, lợi nhuận sau thuế năm 2012 của VHG âm 36,15 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế tại 31/12/2012 là 66,13 tỷ đồng. Hiện nay, cổ phiếu VHG đang thuộc diện bị cảnh báo kể từ ngày 23/3/2013.

Như vậy, nếu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của VHG vẫn có kết quả hoạt động động kinh doanh là số âm thì cổ phiếu VHG sẽ bị tạm ngừng giao dịch.

Sau khi công ty có giải trình phương án khắc phục, cổ phiếu VHG sẽ chuyển sang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát (giới hạn thời gian giao dịch trong 15 phút của đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa).

Ngày 27/4, VHG dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 tại Công viên phần mềm Đà Nẵng, số 2 Quang Trung, Tp Đà Nẵng.