22:35 02/06/2013

VHG, TPC, EMC, BTP, SD4, IDJ thay đổi nhân sự

Hà Anh

VHG, TPC, EMC, BTP, SD4, IDJ và KAC vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt

Diễn biến giá cổ phiếu TPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu TPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
VHG, TPC, EMC, BTP, SD4, IDJ và KAC vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt - Hàn (mã VHG-HOSE) bổ nhiệm bà Đinh Thị Thúy Hạnh giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách khối các nhà máy sản xuất của công ty, kể từ ngày 1/6/2013.
 
* Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HOSE) bổ nhiệm bà Phạm Đỗ Diễm Hương đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty và là Tổng giám đốc công ty, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng đảm nhận chức danh Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị thứ nhất (thường trực); Bổ nhiệm chị Tôn Thị Hồng Minh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thứ hai; Các thành viên Hội đồng Quản trị khác là bà Nguyễn Thị Thanh Loan, ông Trần Hữu Vinh và ông Huỳnh Thanh Tuấn, kể từ ngày 30/5/2013.

* Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức (mã EMC-HOSE) công bố bầu ông Võ Văn Biên giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Nguyễn Thị Hải Yến giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2013-2018.

* Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã BTP-HOSE) công bố cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, ông Lê Thế Sơn là thành viên Hội đồng Quản trị công ty phụ trách về vấn đề nhân sự, lương, thưởng để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty của Hội đồng Quản trị.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4-HNX) thông báo ông Phạm Văn Trọng - kỹ sư giao thông vận tải được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2 bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2/2, thời hạn 3 năm kể từ ngày 20/5/2013.    

* Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính quốc tế và phát triển doanh nghiệp IDJ (mã IDJ-HNX) công bố ông Trần Trọng Hiếu - Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính quốc tế và phát triển doanh nghiệp IDJ làm đơn xin từ nhiệm vì lý do muốn tập trung vào công việc ở cương vị thành viên Hội đồng Quản trị. Đồng thời bổ nhiệm ông Trần Viết Giang giữ chức Tổng giám đốc, kể từ ngày 28/5/2013.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (mã KAC-HOSE) công bố bà Lâm Thị Kim Chi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị, kể từ ngày 30/5/2013.