16:11 02/06/2010

VHG ước lãi hơn 19 tỷ đồng trong 6 tháng

N.Anh

VHG công bố kết quả sản xuất kinh doanh tháng 5 và ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (mã VHG-HOSE) công bố kết quả sản xuất kinh doanh tháng 5 và ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Cụ thể: doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5/2010 của VHG đạt hơn 35 tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần 15 tỷ đồng, trong đó có lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng một phần quyền tham gia đầu tư dự án Khu công nghiệp, dịch vụ An Lưu cho đối tác cùng tham gia đầu tư là 13,5 tỷ đồng.

Được biết, quy mô dự án Khu công nghiệp Dịch vụ An lưu giai đoạn 1 là 51 ha và giai đoạn 2 dự kiến mở rộng đến 250 ha.

Theo VHG, ước tính 6 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt 143 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 19 tỷ đồng, hoàn thành 126,66 % kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đại hội cổ đông VHG thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 220 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ đồng.