17:02 09/05/2012

Ví điện tử trong nước cho xác thực tài khoản tín dụng quốc tế

Thủy Diệu

Từ tháng 5/2012, người dùng trong nước có thể tiến hành xác thực tài khoản thẻ tín dụng quốc tế với ví điện tử Baokim.vn

Cổng thanh toán trực tuyến Baokim.vn.
Cổng thanh toán trực tuyến Baokim.vn.
Cổng thanh toán trực tuyến Bảo Kim vừa cho biết, từ tháng 5/2012, người dùng trong nước có thể tiến hành xác thực tài khoản thẻ tín dụng quốc tế với ví điện tử Baokim.vn để đảm bảo tài khoản an toàn trong các giao dịch trực tuyến. Đây được xem là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam có tính năng trên.

Cụ thể, việc xác thực tài khoản thẻ tín dụng quốc tế là sự liên kết giữa tài khoản thẻ tín dụng quốc tế và tài khoản Bảo Kim, xác thực một khách hàng là chủ một tài khoản thẻ tín dụng và tài khoản Bảo Kim để thanh toán mua hàng.

Bảo Kim cho biết, việc cung cấp tính năng xác thực thẻ tín dụng quốc tế nhằm bảo vệ chủ tài khoản thẻ khỏi việc bị mất thông tin thẻ mà bị kẻ gian sử dụng tài khoản bất chính, tăng cường tính liên kết của ví điện tử trong nước với thẻ tín dụng nước ngoài.

Theo đó, chủ tài khoản chỉ cần xác thực tài khoản một lần duy nhất. Sau khi xác thực thành công, chủ tài khoản điền thông tin đơn hàng và chọn thẻ đã xác thực để thanh toán.

Cổng thanh toán này cho biết, Bảo Kim sẽ nạp tiền từ tài khoản thẻ tín dụng vào tài khoản Bảo Kim từ 10.000 - 50.000 đồng để tiến hành xác thực tài khoản thẻ. Số tiền này được cộng vào số dư tài khoản Bảo Kim sau khi xác thực thành công.

Ngoài ra, Bảo Kim cũng gắn tính năng xác thực tài khoản với thao tác nạp tiền dành cho khách hàng chưa xác thực tài khoản thẻ trước khi nạp tiền vào tài khoản Bảo Kim bằng thẻ tín dụng quốc tế. Đối với người dùng đã xác thực tài khoản, việc nạp tiền sẽ được thực hiện tự động và hoàn thành tức thì.