09:18 23/03/2009

Vi phạm trong lĩnh vực Internet có thể bị phạt tối đa 70 triệu đồng

M.Chung

Mức phạt cao nhất về vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet... có thể lên tới 70 triệu đồng

Vi phạm trong lĩnh vực internet, ngoài hình thức cảnh cáo, phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề; tịch thu tang vật.
Vi phạm trong lĩnh vực internet, ngoài hình thức cảnh cáo, phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề; tịch thu tang vật.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 28 về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

Theo nghị định, các hành vi vi phạm quy định về giấy phép, thiết lập mạng Internet dùng riêng, cung cấp dịch vụ Internet, sử dụng dịch vụ Internet, đại lý Internet, sử dụng, đăng ký, cung cấp tên miền Internet, trang thông tin điện tử, cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, trò chơi trực tuyến... đều bị xử phạt hành chính, trong đó mức tối đa là 70 triệu đồng.

Cụ thể, những vi phạm trong việc cung cấp dịch vụ Internet gồm: ngừng hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ interrnet mà không thông báo cho người sử dụng biết trước (trừ trường hợp bất khả kháng), từ chối cung cấp dịch vụ mà không có lý do chính đáng, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng phân biệt đối xử với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet... sẽ bị mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

Với đại lý Internet, mức phạt sẽ từ 1-2 triệu đồng nếu không đảm bảo các quy định, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, hệ thống thiết bị Internet không đảm bảo an ninh thông tin, mở cửa cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngoài giờ quy định...

Còn vi phạm các quy định về thiết lập mạng Internet dùng riêng, như kết nối trực tiếp các mạng Internet dùng riêng, mức phạt cao nhất tới 20 triệu đồng.

Đối với trường hợp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến mà chưa có xác nhận hợp lệ của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ bị phạt từ 20-30 triệu đồng; những trường hợp không thực hiện ngăn chặn và loại bỏ thông tin vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định sẽ bị phạt từ 50-70 triệu đồng.

Mức phạt phạt từ 30-50 triệu đồng đối với những nhà cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến hoặc làm đại lý cung cấp dịch vụ này tại Việt Nam khi chưa được phép hoặc để người sử dụng cung cấp các nội dung trong trò chơi và trên diễn đàn của trò chơi những nội dung vi phạm các điều bị cấm.

Nghị định cũng quy định chi tiết việc xử phạt đối với các vi phạm về giấy phép; sử dụng, đăng ký, cung cấp tên miền Internet;  tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ Internet; giá cước, phí, lệ phí; trang thông tin điện tử; an ninh thông tin...

Ngoài hình thức cảnh cáo, phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng; buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc thu hồi tên miền, địa chỉ Internet, số hiệu mạng...

Điều đặc biệt, Nghị định 28 còn quy định, với người nước ngoài nếu vi phạm trong lĩnh vực Internet thậm chí còn có thể bị trục xuất.