08:42 24/03/2013

Vì sao Melbourne được chọn là nơi tốt nhất để sống?

Thanh Hải

Bộ phận thông tin kinh tế (EIU) thuộc tạp chí The Economist vừa xếp Melbourne (Australia) là nơi tốt nhất để sống trên thế giới