09:58 19/03/2016

Vì sao tiền lại mang tên?

Bình Minh

Dựa theo từ điển Oxford, trang Business Insider đưa ra giải thích về tên gọi của nhiều đồng tiền trên thế giới