15:55 15/01/2008

VIB Bank cho Saigon Ship vay hơn 9 triệu USD

Huệ Anh

Ngân hàng Quốc Tế (VIB Bank) và Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (Saigon Ship) vừa ký hợp đồng tín dụng trị giá trên 9 triệu USD

Ngân hàng Quốc Tế (VIB Bank) và Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (Saigon Ship) vừa ký hợp đồng tín dụng trị giá trên 9 triệu USD.

Theo nội dung hợp đồng, Chi nhánh Sài Gòn của VIB Bank sẽ thu xếp cho Saigon Ship vay 9.579.500 USD trong vòng 114 tháng để đầu tư đống mới tàu chở hàng tổng hợp tải trọng 6.800DWT.

Lãi suất cho vay được áp dụng tại thời điểm giải ngân, điều chỉnh 6 tháng/lần theo từng khế ước nhận nợ.

Dự kiến trong thời gian tới, VIB Bank sẽ tiếp tục tài trợ dự án đóng thêm 2 tàu biển mới của Saigon Ship, mỗi chiếc có trọng tải 10.000 tấn.