13:06 04/07/2008

VIB Bank miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn

P.V

Ngân hàng Quốc tế (VIB Bank) thông báo đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh VIB Bank Sài Gòn

Ngân hàng Quốc tế (VIB Bank) thông báo đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh VIB Bank Sài Gòn.

Ngày 2/7, VIB Bank có công văn số 1857/CV-VIB cho biết đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc xử lý vụ việc cho vay đối với Công ty Vận tải biển Sài Gòn, đã miễn nhiệm Giám đốc Quan hệ khách hàng tại Chi nhánh Sài Gòn.

VIBank cũng có văn bản số 1859/2008/TB-VIB ngày 1/7/2008 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Ngân hàng Nhà nước, không làm tăng chi phí vay vốn và chấn chỉnh hoạt động ngoại tệ.

Tại văn bản trên, VIBank cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất cho vay và nỗ lực trong việc tăng cường nguồn vốn để đáp ứng các nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng.