00:45 28/06/2008

VIB Bank tiếp tục tăng lãi suất huy động VND

Huệ Anh

Từ ngày 26/6, Ngân hàng Quốc tế (VIB Bank) tiếp tục tăng lãi suất huy động VND với mức cao nhất lên đến 18,3%/năm

Từ ngày 26/6, Ngân hàng Quốc tế (VIB Bank) tiếp tục tăng lãi suất huy động VND với mức cao nhất lên đến 18,3%/năm.

Cụ thể, mức lãi suất cho kỳ hạn 12 tháng là 18,30%/năm; kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng là 17,75%/năm; từ 6 đến 8 tháng là 17,73%/năm, từ 3 đến 5 tháng: 17,71%/năm; kỳ hạn 2 tháng: 17,65%/năm và kỳ hạn 1 tháng là 17,60%/năm.

Các kỳ hạn ngắn như 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần cũng có sự điều chỉnh tăng đáng kể: kỳ hạn 1 tuần là 16%/năm; kỳ hạn 2 tuần là 16,50%/năm và kỳ hạn 3 tuần là 17%/năm.

Bên cạnh đó, VIB Bank cũng triển khai tăng lãi suất đối với sản phẩm tiết kiệm lũy tiến lên mức cao nhất là 18,6%/năm đối với loại tiền gửi VND.