11:52 10/05/2008

VIB Bank triển khai tiết kiệm điện tử

Huệ Anh

Ngày 7/5, Ngân hàng Quốc Tế (VIB Bank) bắt đầu triển khai dịch vụ E-Savings (tiết kiệm điện tử) với những tiện ích mới

Ngày 7/5, Ngân hàng Quốc Tế (VIB Bank) bắt đầu triển khai dịch vụ E-Savings (tiết kiệm điện tử) với những tiện ích mới.

Tài khoản E-Savings là một hình thức gửi tiền trên tài khoản, trong đó: khách hàng được hưởng mức lãi suất cao hơn khi số dư tiền gửi gia tăng tương ứng, được kết nối chuyển tiền tự động hai chiều với tài khoản tiền gửi thanh toán để đảm bảo khả năng thanh toán.

Trong giai đoạn đầu, khi sử dụng sản phẩm này, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất bậc thang theo số dư tiền gửi; chuyển khoản tự động hai chiều giữa tài khoản E - Savings và tiền gửi thanh toán; truy vấn thông tin tài khoản bằng dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking.

Trong giai đoạn ứng dụng tiếp theo, khách hàng không cần trực tiếp đến ngân hàng giao dịch mà có thể thực hiện các giao dịch linh hoạt qua một trong các phương thức như: trên Internet banking, ATM, POS.