08:09 14/05/2015

VIB báo lãi 139 tỷ đồng, nợ xấu giảm 0,3%

Thu Hương

VIB vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2015 với tăng trưởng lợi nhuận khá cao và cơ chế trích lập dự phòng chặt chẽ, nợ xấu giảm

Hiện ngân hàng đã chốt danh sách chia cổ tức 9% bằng tiền mặt, đang tiến hành chi trả trong tháng 5 này.
Hiện ngân hàng đã chốt danh sách chia cổ tức 9% bằng tiền mặt, đang tiến hành chi trả trong tháng 5 này.
Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2015 với tăng trưởng lợi nhuận khá cao và cơ chế trích lập dự phòng chặt chẽ, nợ xấu giảm đáng kể.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế trước dự phòng của VIB đạt 280 tỷ đồng trong quý 1/2015, tăng tới 41% so với cùng kỳ 2014.

Tuy nhiên, với chính sách thận trọng, ngân hàng này dành phân nửa lợi nhuận để trích lập dự phòng rủi ro. Lợi nhuận trước thuế quý 1/2015 sau trích lập dự phòng theo đó ở mức 139 tỷ đồng.

Việc tăng cường trích lập dự phòng là xu hướng chung của các ngân hàng thương mại trong năm nay, năm tập trung thực hiện đầy đủ các chuẩn mực mới và chặt chẽ hơn trong phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Thông tư 09.

Cùng với việc tăng cường trích lập dự phòng, nợ xấu của VIB tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp so với bình quân toàn ngành, ở mức 2,2% tính đến cuối quý 1/2015 (giảm 0,3% so với cuối 2014).

Với chiến lược thận trọng, tiếp cận các chuẩn mực cao trong hoạt động và chủ động dự phòng rủi ro, tình hình tài chính của VIB tiếp tục được tổ chức quốc tế ghi nhận. Trong quý 1/2015, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s thực hiện xếp hạng đợt 1 theo phương pháp luận mới của tổ chức này.

Với phương pháp luận đánh giá mới, VIB vẫn tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm, là một trong 2 ngân hàng có chỉ số tín nhiệm BCA cao nhất trong số 9 ngân hàng Việt Nam được Moody’s đánh giá.

Bên cạnh những kết quả trên, trong quý 1/2015, tổng tài sản đạt khoảng 78.028 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 8.657 tỷ đồng; tổng doanh thu tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó thu nhập phí dịch vụ thuần tăng 79%; huy động đạt 48.048 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 39.484 tỷ đồng, tăng 3%.

Đặc biệt, VIB vẫn giữ một tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) cao hàng đầu hệ thống với 19,6%.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông tổ chức cuối tháng 3 vừa qua, Hội đồng Quản trị VIB cho biết sẽ tiếp tục duy trì chính sách hoạt động minh bạch, nhất quán bám sát theo các chiến lược đã đề ra cũng như chuẩn mực quốc tế, tập trung vào các vai trò xây dựng và chỉ đạo triển khai các định hướng, chiến lược hoạt động kinh doanh; đảm bảo hoạt động quản trị doanh nghiệp hiệu quả hướng theo các chuẩn mực quốc tế và tuân thủ với các quy định của pháp luật và của VIB; đảm bảo hiệu quả của công tác quản trị rủi ro và đảm bảo tính tuân thủ pháp luật của VIB…

Đại hội đồng cổ đông VIB cũng đã thông qua đề xuất chi trả 9% cổ tức bằng tiền mặt và 14% bằng cổ phiếu thưởng. Hiện ngân hàng đã chốt danh sách chia cổ tức 9% bằng tiền mặt, đang tiến hành chi trả trong tháng 5 này.